Project information
The project method as a means of improving the quality of the practice of creative activities in kindergarten (Tvůrčí činnosti)

Project Identification
MUNI/IVV/0748/2023
Project Period
7/2023 - 6/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Projekt se týká inovací st.programu Učitelství pro mateřské školy a Výtvarná výchova a vizuální tvorba (PdF). Zapojuje studenty do řešení reálných edukačních situací ze školní praxe s ohledem na expresivní projev dětí. Výstupem - videa studentské projektové výuky jako základ databáze aktuálních a autentických dat s perspektivou kontinuální udržitelnosti a využitelnosti pro učitelské obory. Dojde k obohacení projektové výuky o “peer” efekt v oblasti nových médií a tvůrčího využití technologií (produkce a postproduce audiovizuálních obsahů). Mgr. studenti vytvoří sadu workshopů rozvíjející znalosti bc. studentů, kteří pak budou např. schopni lépe zpracovat vlastní pedagogické výstupy, což zlepší možnosti jejich reflektivní didaktické analýzy. Videa se stanou efektivním výukovým nástrojem, který zvýší kvalitu projektové výuky a interaktivitu studentů s možností asynchronního přístupu.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.