Project information
Early intensive behavioral intervention in children with neurodevelopmental disorders (RIBI)

Projekt představuje rozpracování otázek týkajících se vzdělávání a praktických školení speciálních pedagogů a poradců rané péče, kteří pracují s dětmi s poruchami autistického spektra (PAS) a jinými neurovývojovými poruchami. Každý rok se v ČR narodí okolo 1000-2000 dětí s PAS. V roce 2016 došlo k novelizaci vyhlášky č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách v ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost (PLDD), která zavedla jako součást všeobecné preventivní prohlídky v 18 měsících věku dítěte také provedení vyšetření za účelem včasné diagnostiky PAS. Účelem screeningu je odeslání pozitivně zachycených dětí k diferenciální diagnostice na specializovaném pracovišti a zahájení rané behaviorální intervence, cílené speciálněpedagogické a logopedické péče. Hlavním cílem projektu je najít vhodné metody a formy podpory speciální pedagogy a poradce rané péče, zejména vytvoření manualizovaného způsobu práce s nově pozitivně zachycenými dětmi. Dalším cílem projektu je hlouběji propracovat výzkumné techniky a metody vintrosubjektového experimentálního designu (Single-case experimental design), který se jeví jako vhodný pro výzkumné uchopení dané problematiky. Projekt je směřován jak do základního výzkumu (metodologického) tak do aplikace v rámci kvantitativního výzkumu u konkrétní cílové skupiny - speciální pedagogové a poradci rané péče. Výsledky projektu budou publikovány v odborných časopisech a prezentovány na konferencích.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.