Project information
Degrees of congruence of theoretical assumptions with practical impacts of implemented art education programs.

Project Identification
MUNI/A/1340/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Cílem projektu je reflexe vztahu mezi teoretickými (a organizačními) koncepty edukačního působení a dopady praktické realizace těchto konceptů.
Prostřednictvím výzkumu některých vybraných aspektů pedagogické práce katedry výtvarné výchovy, budou projekty hledat odpovědi na otázku účinnosti edukačního působení, přiměřenosti tradičních forem práce (možnosti jejich inovací) apod.
Projekt se dotýká všech hlavních výzkumných zaměření katedry a je také provázán
s tématy disertačních výzkumů. Dílčí subtémata se v jedné linii dotýkají jak obsahových východisek práce katedry (spontánního uměleckého projevu stejně jako environmentální problematiky či Zhořovy „školy výtvarného myšlení) a na druhé straně metodických forem (využívání audiovizuálních médií, dokumentování inovativních forem galerijní edukace, zkvalitňování pedagogických
praxí).

Publications

Total number of publications: 41


Previous 1 2 3 4 5 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.