Project information
Cooperation between professionals in schools III - The conditions of collaboration between teachers and helping professions (Interprofese III)

Project Identification
MUNI/A/1462/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Projekt specifického výzkumu rozvíjí již realizovaný projekt obdobného názvu za předcházející období. Jeho cílem je na konkrétních příkladech (případových studiích) analyzovat posilující faktory ovlivňující podobu spolupráce pomáhajících profesí a učitelů. Důraz bude kladen zejména na podmínky této spolupráce.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.