Project information
Podoby profesní spolupráce ve škole II - Vztahová dimenze spolupráce učitelů a pomáhajících profesí (PPSV)

Project Identification
MUNI/A/1229/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Projekt specifického výzkumu rozvíjí již realizovaný projekt obdobného názvu předcházejícího období. Jeho cílem je na konkrétních příkladech (případových studiích) analyzovat posilující faktory ovlivňující kvalitu spolupráce pomáhajících profesí a učitele. Důraz bude kladen zejména na vztahovou dimenzi profesní spolupráce pomáhajících profesí a učitele.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.