Project information
Trendy a aspekty technického a přírodovědného vzdělávání

Project Identification
MUNI/A/1028/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Projekt se zaměřuje na výzkumnou reflexi v oblasti trendů technického a přírodovědného vzdělávání na školách. Jeho cílem je na základě analýz, rešerší a empirického zkoumání směřovat k posouzení aspektů působících v technice (IT i odborné vzdělávání) a přírodovědných oborech (fyzika, chemie apod.). V rámci tohoto projektu budou podporovány již běžící disertační a diplomové projekty i nové práce směřující do této oblasti. Vznikne báze ukazující nové trendy v technickém a přírodovědném vzdělávání s aspirací na rozvoj oborových kurikul.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

Publications

Total number of publications: 19


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.