Project information
Akademické psaní ve vědeckém výzkumu (AkPsa)

Projekt se tento rok zaměřuje na rozvoj a prohloubení schopností tvorby odborného výzkumného textu v anglickém jazyce. Cílem je zvýšit počet studií, které studenti DSP publikují v zahraničních impaktovaných časopisech. Na základě evaluace kurikula DSP bylo vytipováno několik oblastí, které je potřeba prohloubit. Jedná se především dovednosti akademického psaní a akademické angličtiny.

Publications

Total number of publications: 11


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.