Project information
Nové strategie ve speciálně pedagogickém výzkumu (NoSSPeV)

Project Identification
MUNI/B/1188/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Vzdělávání všech žáků v co nejméně restriktivním (segregovaném) prostředí je základním prvkem paradigmatu speciální pedagogiky 21. století. Přechod od odděleného vzdělávání ke vzdělávání společnému však představuje nejen výzvu ke změně pro jednotlivé učitele a školy, ale je výzvou pro celou společnost. Procesy směřující k inkluzivnímu vzdělávání, které probíhají na úrovni mezinárodní,
národní, školní, třídní a individuální se snaží ve svých výzkumech reflektovat a interpretovat studenti DSP speciální pedagogika.
Širokou škálu pohledů na tuto problematiku představí na konferenci Výzkum v prostředí inkluzivního a speciálního vzdělávání více jak dvě desítky doktorandů DSP speciální pedagogika. Základní otázky, které si pro rok 2018 klademe jsou: Jaká metodologie výzkumu se v kontextu inkluzivního a speciálního vzdělávání jeví jako nejvhodnější? Jakým způsobem jsou výsledky výzkumných šetření
interpretovány a aplikovány ve speciálně pedagogické praxi? Stejně jako v loňském roce bude zejména pro studenty prvních ročníků představen žánr přehledových studií v rámci studijního programu DSP speciální pedagogika, který je úvodním metodologickým krokem pro rozpracování vlastních výzkumných strategií. Cílem pro rok 2018 bude také rozpracovat výzkumné sondy studentů vyšších ročníků prostřednictvím případových studií. Novinkou pro rok 2018 bude představení strategie výzkumu formou videorozhovorů a tematické analýzy dat, které vychází z mezinárodně etablované metodiky DIPEx jejímž garantem je OUSHI na Palackého univerzitě v Olomouci.

Publications

Total number of publications: 9


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.