Project information
Zohledňování speciálních vzdělávacích potřeb žákyň a žáků základní školy

Project Identification
MUNI/A/1151/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Projekt se zabývá vzděláváním žákyň a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základních školách s ohledem na současné inkluzivní přístupy, a to v návaznosti na výzkumné aktivity Katedry speciální pedagogiky PdF MU. Zapojení studentek a studentů do projektu předpokládá realizaci výzkumných šetření v prostředí základních škol, která analyzují zohledňování speciálních vzdělávacích potřeb, přístupy pedagogů, poskytování podpůrných opatření se zřetelem k jejich různým stupňům. Výstupem projektu za Katedru speciální pedagogiky PdF MU je uveřejnění tří časopiseckých článků v kategorii Jneimp/Jrec, dvou kolektivních výzkumných monografií, dvou výzkumných monografií v českém jazyce a tří výzkumných monografií v anglickém jazyce.

Publications

Total number of publications: 11


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.