Podpora začínajících výzkumníků v kontextu aplikované sociální pedagogiky

Cílem projektu je podpořit začínající výzkumníky v profesním růstu, zapojit je do výzkumných aktivit katedry i projektů akademických pracovníků (Aktion - příprava společné publikace s pracovním názvem Škola, kde jsem člověkem, projekt Rozvoje školství na Ukrajině aj.). Doktorandi i magisterští studenti budou usilovat o publikování dílčích výsledků v odborných časopisech a aktivní účast na konferencích a seminářích u nás i v zahraničí (Budapešt, Paříž, Víden, Kyjev aj.) V rámci projektu se budou nadále integrovat výzkumná témata doktorských a navazujících magisterských studentů do oblastí, kterými se zabývá tým výzkumných pracovníků v prostředí katedry sociální pedagogiky.

Publications

Total number of publications: 9


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.