Project information
Výzkum ve speciální pedagogice v přehledových a případových studiích (VSPPS)

Project Identification
MUNI/B/1418/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Vzdělávání všech žáků v co nejméně restriktivním (segregovaném) prostředí je základním prvkem paradigmatu speciální pedagogiky 21. století. Přechod od odděleného vzdělávání ke vzdělávání společnému však představuje nejen výzvu ke změně pro jednotlivé učitele a školy, ale je výzvou pro celou společnost. Procesy směřující k inkluzivnímu vzdělávání, které probíhají na úrovni mezinárodní, národní, školní, třídní a individuální se snaží ve svých výzkumech reflektovat a interpretovat studenti DSP speciální pedagogika. Širokou škálu pohledů na tuto problematiku představí na konferenci Výzkum v prostředí inkluzivního a speciálního vzdělávání více jak dvě desítky doktorandů DSP speciální pedagogika. Základní otázky, které si pro rok 2017 klademe jsou: Jaká metodologie výzkumu se v kontextu inkluzivního a speciálního vzdělávání jeví jako nejvhodnější? Jakým způsobem jsou výsledky výzkumných šetření interpretovány a aplikovány v pedagogické praxi? Dále si v roce 2017 klademe za cíl rozšířit žánr přehledových studií v rámci studijního programu DSP speciální pedagogika a představit žánr nový - případové studie.

Publications

Total number of publications: 14


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.