Project information
Vybrané oblasti sociální pedagogiky v pozornosti začínajících výzkumníků

Cílem projektu je rozšiřovat oblast výzkumných témat magisterských a doktorských studentů. Jedná se o témata, kterými se zabývá tým pracovníků v prostředí katedry sociální pedagogiky a která reagují na současné problémy společnosti. Projekt se soustřeďuje na oblast uplatnění metodologie v pedagogické a sociální praxi. Výzkumná šetření doktorandů a akademických pracovníků katedry, jednotlivců a týmu budou směřovat do několika zásadních témat jako je inkluze školního prostředí, mechanismy sociální pedagogiky, které aktivizují jedince a společnosti, dále do témat vztahujícím se k aktuálním problémům současnosti jako je migrace, jinakost ve společnosti, aktivizace sociálně znevýhodněných skupin. Výsledky výzkumů budou prezentovány na odborných seminářích a konferencích.

Publications

Total number of publications: 20


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.