Inkluzivní a speciální vzdělávání v přehledových studiích (ISPS)

Project Identification
MUNI/B/1429/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Vzdělávání všech žáků v co nejméně restriktivním (segregovaném) prostředí je základním prvkem paradigmatu speciální pedagogiky 21. století. Přechod od odděleného vzdělávání ke vzdělávání společnému však představuje nejen výzvu ke změně pro jednotlivé učitele a školy, ale je výzvou pro celou společnost. Procesy směřující k inkluzivnímu vzdělávání, které probíhají na úrovni mezinárodní, národní, školní, třídní a individuální se snaží ve svých výzkumech reflektovat a interpretovat studenti DSP speciální pedagogika. Širokou škálu pohledů na tuto problematiku představí na konferenci Výzkum v prostředí inkluzivního a speciálního vzdělávání více jak dvě desítky doktorandů DSP speciální pedagogika. Základní otázky, které si pro rok 2016 klademe jsou: Které fenomény při přechodu k inkluzivnímu vzdělávání je zapotřebí zkoumat? Jakým způsobem je možné změny na úrovni mezinárodní, národní, školní, třídní a individuální analyzovat? Jaká metodologie výzkumu se v kontextu inkluzivního a speciálního vzdělávání jeví jako nejvhodnější? Jakým způsobem jsou výsledky výzkumných šetření interpretovány a aplikovány v pedagogické praxi? Dále si v roce 2015 klademe za cíl pevněji etablovat žánr přehledových studií v rámci studijního programu DSP speciální pedagogika.

Publications

Total number of publications: 9


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.