Inkluzivní vzdělávání a inkluzivní společnost (IVIS)

Project Identification
MUNI/B/1553/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Inkluzivní vzdělávání v období celé životní dráhy člověka s postižením je ideálem speciální pedagogiky 21. století. Přechod od segregovaného a časově omezeného vzdělávání ke vzdělávání inkluzivnímu a celoživotnímu však představuje nejen výzvu ke změně pro speciální pedagogiku, ale je výzvou pro celou společnost. Procesy směřující k inkluzivnímu vzdělávání se neobejdou bez podpory a konsenzu většiny (od obecné populace po profesní skupiny a politickou reprezentaci). Celospolečenský přesah inkluze se snaží ve svých výzkumech reflektovat a interpretovat studenti DSP speciální pedagogika. Širokou škálu pohledů na tuto problematiku představí na konferenci Inkluzivní vzdělávání a inkluzivní společnost a na souvisejících workshopech, týkajících se metodologie výzkumu ve speciální pedagogice. Základní otázky, které si pro rok 2015 klademe jsou: Jaké společenské postoje jsou nutné při přechodu k celoživotnímu inkluzivnímu vzdělávání? Jakým způsobem je možné přístupy společnosti k inkluzi zkoumat a analyzovat? Jaký je vztah speciální pedagogiky k jiným sociálním vědám, jako např. sociologie, psychologie, medicína a sociální práce? Jakým způsobem jsou výsledky výzkumných šetření interpretovány a aplikovány v pedagogické a andragogické praxi?

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.