Project information
Současné trendy v pojetí a realizaci inkluzivního vzdělávání v ČR a na PdF MU se zřetelem na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Project Identification
MUNI/A/1169/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Projekt specifického výzkumu se zaměřuje na oblast současných trendů v oblasti pojetí a realizace inkluzivního vzdělávání v České republice a v rámci Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, zřetel je brán na žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Projekt specifického výzkumu ve svých výzkumných aktivitách navazuje na Výzkumný záměr "Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání" ID - 0021622443 řešený na Pedagogické fakultě Masarykovy university a rovněž se bude prolínat s mezifakultním projektem "Inkluze ve škole jako interdisciplinární problém: Východiska, podmínky a strategie realizace".

Publications

Total number of publications: 24


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.