Mgr. Lucie Škarková, Ph.D.

Assistant professor, Department of Education


Correspondence Address:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

Office: bldg. D/3021
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 3591
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum vitae

Name, first names, scientific degrees
 • Lucie Škarková
Department/Faculty/University
 • Masaryk University
  Faculty of Education
  Department of Education
Function, current position
 • assistant professor
Education and academic qualifications

 • 2003
  Bachelor of Social Pedagogy and Counselling
  Faculty of Arts MU
  2005
  Magister of Pedagogy
  Faculty of Arts MU
  2017
  Ph.D. of Pedagogy
  Faculty of Arts MU
Professional experience
 • 2005-2007
  An expert in the Academic Center for Counseling and Supervision (ACPS) Institute of Pedagogic Sciences, Faculty of Arts, Masaryk University
  2007-2009
  researcher at project "Class Schools in the Czech Republic: Analysis of Current Situation and Potential of their Development (2007)"Grant Agency of the Czech Republic Institute of Pedagogic Sciences, Faculty of Arts, Masaryk University
  2010-2013
  curriculum coordinator at Center of Innovation of Andragogical Studies (CIAS)
  Institute of Pedagogic Sciences, Faculty of Arts, Masaryk University
  2013-2014
  administrator of Ph.D. study agenda Faculty of Arts, Masaryk University
  2014-still
  assistant professor
  Department of Education MU
  2016-2018
  researcher at project "Classroom Management Strategies of Student Teachers and Experienced Teachers (Their Mentors) in Lower Secondary Education" (GA16-02177S)
  2020- still
  researcher at project " Narrative identities of participants in education at private alternative schools"
Teaching activities
 • Seminar on Teaching Practice 2
  Self-experience preparation for the profession 2
  Educational Communication
  Master’s Thesis
  Communication Skills
  The Introduction into Education and Psychology Exercise
  Self-experience Preparation for the Profession I
  Practice Teaching Assistant - Assisting
  The basis for lecturer
Research activities
 • 2020-2022
  LOJDOVÁ, Kateřina et all. Narrative identities of participants in education at private alternative schools
  2016 - 2018
  Kateřina Vlčková et all. Strategies of classroom management by students of education and experienced teachers at the second grade of primary school
  ŠKARKOVÁ, Lucie, Kateřina VLČKOVÁ a Kateřina LOJDOVÁ. Critical Incidents in Clasess: How Do Teachers Deal with Them in Relation to Their Need for Cognitive Closure? In ECER 2018: Inclusion and Exclusion, Resources for Educational Research? 2018.
  LOJDOVÁ, Kateřina, Kateřina VLČKOVÁ a Lucie ŠKARKOVÁ. Classroom Management Strategies of Student Teachers on Their Teaching Practice: Effect of their Cognitive Closure. In European Conference on Educational Research (ECER), Kodaň. 2017.
  LOJDOVÁ, Kateřina, Lucie ŠKARKOVÁ and Kateřina VLČKOVÁ. Classroom Management: Approaches of Student Teachers. In The European Conference on Educational Research: Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers, 2016.
  VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ and Lucie ŠKARKOVÁ. Classroom Management Strategies of Student Teachers on Their Practice. In The European Conference on Educational Research: Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers. 2016.
  2012
  Mentoring as the Way of Professional Development of Teachers
  CHALOUPKOVÁ, Lucie. Teachers in the role of internal mentors on the path to professional learning community. In The European Conference on Educational Research, Cádiz, 18-21 September 2012. 2012.
  2007-2009
  Management of Small Schools
  Chaloupková, Lucie. Selected Aspects on Management of Small Schools. Literacy Information and Computer Education Journal (LICEJ). 2009, Vol.1, Issue 4, ISSN 2040 – 2589 Chaloupková, Lucie. What is “headmastering” at a small school with composite classes about? In Shoniregun, Charles, A., Akmayeva,Galyna, A.(Eds.) LICE-2009 Proceedings. London: Infonomics Society, 2009, s. 3. ISBN 978-0-9564263-0-7
  2006-2007
  Workplace learning
  POL, Milan, Petr NOVOTNÝ, Zuzana ŠIMBEROVÁ and Lucie CHALOUPKOVÁ. Competence Development as Workplace Learning in the Czech Republic. In CHISHOLM, L., H. FENNES and R. SPANNRING. Competence Development as Workplace Learning. Innsbruck: Innsbruck University Press, 2007. p. 63-88, 25 pp. Competence Development. ISBN 978-3-902571-25-0.
Internship and stays for the purpose of study or work
 • 2019/09/30 – 2019/10/02: JAMK University of Applied Sciences, Jyväskylä, FIN
  • Cíl studijního záměru: sdílení praxe v rozvoji kompetence k podnikavosti u pedagogických pracovníků, výměna zkušeností s realizací vzdělávacích příležitostí k rozvoji kompetence k podnikavosti u vysokoškolských studentů aj.
 • 2018/11/19 – 2018/11/21: Bishop Grosseteste University, Lincoln, GBR
  • The issue was about Entrepreneurship and the way to developing the Entrepreneurial competency in the pre-gradual study program.
 • 2017/05/08 – 2017/05/13: University of Madeira, Funchal, Madeira, PRT
  • V průběhu pobytu jsem vedla semináře a diskutovala s kolegy k tématu dalšího vzdělávání učitelů z praxe podporujících studenty učitelství. Součástí byly návštěvy škol a diskuse ke kritériím kvality učitelské praxe studentů učitelství. Semináře: Mentoring as a support continuing professional development of teachers in primary school; Teachers in the role of mentors professional development in school as a part of professional learning community.
Other academic activities, research projects, grants
 • 2014-member of the Editorial Board of the Comenius Journal
  Member of Czech Pedagogical Research Association
  Member of Czech Association of Mentoring in Education
Non-university activities
 • Lecturing mentoring skills training as part of the further professional development of teachers.
  Cooperating with some European project:
  "Development of personal and professional skills of teachers of kindergartens and primary schools to higher quality education." (2015)
  "Internships in companies-education practice 2" Fund for Further Education (2015)
  "Improving the quality of pupil education, developing key competencies, education and literacy"(2017-2019)"
  "Community Practice-Platform for the Development of Key Competencies" (2017-2019)
Major publications
 • ŠKARKOVÁ, Lucie a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Jakou školou jsme: newsletter jako nástroj utváření identity školy. Orbis Scholae. Praha: Karolinum, 2023, roč. 17, č. 1, s. 111-129. ISSN 1802-4637. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/23363177.2023.3. URL info
 • RÝPAROVÁ, Zora, Eliška BAŘINA BAROCHOVÁ, Lucie ŠKARKOVÁ a Helena TOVÁRKOVÁ. Pomáháme spolu mimo školu - Příručka dobré praxe. 2022. Příručka 2.část. Příručka 1. část. info
 • ŠKARKOVÁ, Lucie. Kudy tudy cesta k podnikavosti? In Podnikavá konference: Jak na nápady a příležitosti. 2021. Prezentace na konferenci v Brně, 10. 6. 2021. info
 • ŠKARKOVÁ, Lucie. Pomáháme spolu mimo školu. Komenský. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2021, roč. 145, č. 3, s. 30-34. ISSN 0323-0449. Reportáž v Komenském, odborný časopis pro učitele základních škol. info
 • VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Josef LUKAS, Jan MAREŠ, Lucie ŠKARKOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Petr KVĚTON a Stanislav JEŽEK. Řízení třídy: studenti učitelství a jejich provázející učitelé. 1. vyd. Brno: Munipress, 2020, 278 s. Pedagogický výzkum, sv. 1. ISBN 978-80-210-9651-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9652-2020. URL info
 • BRÜCKNEROVÁ, Karla, Lucie ŠKARKOVÁ a Petr NOVOTNÝ. Educational leadership for intergenerational learning among teachers. In Dorczak, Roman; Portela Pruaño, Antonio. Generational diversity and intergenerational collaboration among teachers: perspectives and experience. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 2020, s. 61-75. Monografie i Studia. ISBN 978-83-65688-65-1. "Online" info
 • ŠKARKOVÁ, Lucie. Jak rozumět mezipředmětovému přístupu ve výuce: téma pro společenství praxe. Komenský: odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 144, č. 02, s. 24-29. ISSN 0323-0449. URL info
 • ŠKARKOVÁ, Lucie. Jak se uhnízdit v "digitálních hnízdech" ve školní třídě. In Komenský - odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2019. URL info
 • LOJDOVÁ, Kateřina, Kateřina VLČKOVÁ a Lucie ŠKARKOVÁ. Critical Incidents in Clasess: How Do Teachers Deal with Them in Relation to Their Need for Cognitive Closure? In ECER 2018: Inclusion and Exclusion, Resources for Educational Research? 2018. info
 • ŠKARKOVÁ, Lucie, Kateřina VLČKOVÁ a Kateřina LOJDOVÁ. Critical Incidents in Clasess: How Do Teachers Deal with Them in Relation to Their Need for Cognitive Closure? In ECER 2018: Inclusion and Exclusion, Resources for Educational Research? 2018. info
 • LOJDOVÁ, Kateřina, Lucie ŠKARKOVÁ a Kateřina VLČKOVÁ. Classroom Management Strategies of Student Teachers on Their Teaching Practice: Effect of their Cognitive Closure. In European Conference on Educational Research (ECER), Kodaň. 2017. info
 • LOJDOVÁ, Kateřina, Kateřina VLČKOVÁ a Lucie ŠKARKOVÁ. Classroom Management Strategies of Student Teachers on Their Teaching Practice: Effect of their Cognitive Closure. In European Conference on Educational Research (ECER), Kodaň. 2017. info
 • LOJDOVÁ, Kateřina, Josef LUKAS a Lucie ŠKARKOVÁ. Pojetí řízení třídy studenty učitelství a provázejícími učiteli. In Konference České asociace pedagogického výzkumu, Hradec Králové. 2017. info
 • LOJDOVÁ, Kateřina, Lucie ŠKARKOVÁ a Josef LUKAS. Pojetí řízení třídy studenty učitelství a provázejícími učiteli. In Michek, S., Vondroušová, J., & Vítová, J. (eds.). Vliv technologií v oblasti vzdělávání a v pedagogickém výzkumu. Sborník abstraktů z XXV. konference České asociace pedagogického výzkumu konané ve dnech 13. – 14. září 2017 v Hradci Králové (s. 60–61). Hradec Králové: Gaudeamus. 2017. info
 • LNĚNIČKA, Libor a Lucie ŠKARKOVÁ. Jak se buduje profesní společenství v projektu EDUFORUM. Komenský. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 142, č. 02, s. 27-31. ISSN 0323-0449. URL info
 • ŠKARKOVÁ, Lucie. členka redakční rady odborného časopisu pro učitele základní školy Komenský. Odborný časopis pro učitele základní školy Komenský, 2017 - 2019. ISSN 0323-0449. URL info
 • VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ a Lucie ŠKARKOVÁ. Classroom Management Strategies of Student Teachers on Their Practice. In The European Conference on Educational Research: Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers. 2016. ECER 2016 - full text info
 • LOJDOVÁ, Kateřina, Lucie ŠKARKOVÁ a Kateřina VLČKOVÁ. Classroom Management: Approaches of Student Teachers. In The European Conference on Educational Research: Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers, 2016. 2016. info
 • LOJDOVÁ, Kateřina, Josef LUKAS a Lucie ŠKARKOVÁ. Strategie řízení třídy u studentů učitelství na praxi. In XXIV. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2016. info
 • CHALOUPKOVÁ, Lucie a Alexandra DOBROVOLNÁ. Mentoring a jeho využití ve své profesi: přínosy a úskalí při zavádění v mateřské a základní škole. 2015. info
 • CHALOUPKOVÁ, Lucie. Vzdělávání předškolních pedagogů v oblasti mentoringu. In Vzdělávání dětí v mateřských školách - zkušenosti z Evropských škol. Mezinárodní seminář; Česká školní inspekce; Praha. 2015. info
 • SYSLOVÁ, Zora a Lucie CHALOUPKOVÁ. Rámec profesních kvalit učitele mateřské školy. první. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 77 s. ISBN 978-80-210-7885-7. URL info
 • SYSLOVÁ, Zora, Alexandra DOBROVOLNÁ, Lucie GRŮZOVÁ, Egle HAVRDOVÁ, Lucie CHALOUPKOVÁ, Dušan KOSTRUB, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Veronika NAJVAROVÁ a Libuše PARMOVÁ. Rozvoj profesních a mentorských dovedností učitelů mateřských škol. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 130 s. ISBN 978-80-210-7881-9. info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana, Hana HORKÁ a Lucie CHALOUPKOVÁ. Rozvoj osobnostních a profesních kompetencí učitele 1. stupně základní školy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 177 s. ISBN 978-80-210-7894-9. URL https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/558 info
 • SYSLOVÁ, Zora a Lucie CHALOUPKOVÁ. Rámec profesních kvalit učitele mateřské školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 79 s. ISBN 978-80-210-7882-6. info
 • ŠKARKOVÁ, Lucie, Tereza VYCHOPŇOVÁ a Alexandra DOBROVOLNÁ. ICT nás baví: zkušenosti s mentorskou podorou učitelů. 2015. info
 • NOVOTNÝ, Petr, Lucie CHALOUPKOVÁ, Michaela ZEDNÍKOVÁ a Kateřina LOJDOVÁ. Adult education : trends and issues II. Brno; 2013. 2013. Elektronický sborník s příspěvky z konference. info
 • NOVOTNÝ, Petr, Lucie CHALOUPKOVÁ, Michaela ZEDNÍKOVÁ a Kateřina LOJDOVÁ. Adult education : trends and issues. 2012. URL info
 • TRNKOVÁ, Kateřina, Dana KNOTOVÁ a Lucie CHALOUPKOVÁ. Málotřídní školy v České republice. 1. vyd. Brno: Paido, 2010, 197 s. 314. ISBN 978-80-7315-204-8. info
 • KNOTOVÁ, Dana, Kateřina TRNKOVÁ a Lucie CHALOUPKOVÁ. Pedagogičtí pracovníci na málotřídkách- izolovaní a nekvalifikovaní? Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 14/2009, č. 2, s. 51-69, 18 s. ISSN 1803-7437. info

2020/07/07

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.