Justus von Liebig

12. 5. 1803 - 18. 4. 1873

 • • proslulý německý chemik
 • • od dětství prováděl experimenty
 • • původně se učil lékárníkem, pak studoval chemii na univerzitě v Bonnu, Erlangenu a v Paříži u J. L. Gay-Lussaca, Thénarda a Dulonga
 • • již v mládí se proslavil přípravou třaskavého stříbra
 • • na doporučení A. Humboldta získal roku 1824 profesuru chemie na univerzitě v Giessenu – zde vybudoval jednu z prvních chemických vědeckých laboratoří a jako jeden z prvních zaváděl praktická chemická cvičení pro studenty
 • • je jedním ze zakladatelů organické chemie jako vědní disciplíny
 • • ovlivnil vývoj chemie v celé Evropě
 • • roku 1826 začala jeho celoživotní spolupráce a přátelství s F. Wöhlerem
 • • v roce 1852 přešel jako profesor na univerzitu v Mnichově
 • • byl zakladatelem významné chemické školy, jeho žáky byla řada významných chemiků – např. A. W. Hofmann, Kopp, Strecker, Fresenius, Gerhardt, Wurtz, F. A. Kekulé, Frankland, Volhard a řada jiných
 • • zdokonalil organickou analýzu, spolu s F. Wöhlerem objevil izomerii, z chemických látek objevil chloroform a aldehydy
 • • s J. B. Dumasem formuloval teorii radikálů
 • • pracoval také v oblasti anorganické chemie (např. studoval sloučeniny antimonu a hliníku)
 • • v druhé polovině života se zabýval zejména biochemií – studoval fyziologické pochody, hlavně procesy kvašení a hnití (při jejich zkoumání popsal koloběh organických a anorganických látek v přírodě) a problémy hodnoty potravin ve výživě lidstva
 • • proslavil se mimo jiné svou minerální teorií, v níž zdůraznil význam jednotlivých prvků pro výživu rostlin a jako první navrhnul používání určitých hnojiv – stal se tak zakladatelem agrochemie
 • • založil mezinárodní časopis Annalen der Chemie