Anorganická chemie

  • Anorganická chemie nebyla nikdy tak dobře definovaná jako chemie organická, protože mnohé problematiky spojené s anorganickými sloučeninami spadají do oblasti analytické chemie, případně fyzikální chemie nebo fyziky. Nicméně, do anorganické chemie se řadí studie zabývající se přípravou chemických sloučenin kromě uhlovodíků a jejich derivátů a studie jejich vlastností.