Minerální teorie

  • Zakladatelem této teorie je J. von Liebig a zveřejnil ji ve svém spise Chemie a její použití v zemědělství a fyziologii, ve kterém vytyčil aktuální problémy fyziologické chemie a rozpracoval své názory na výživu rostlin. Tato teorie ukazuje, jaké minerální soli jsou nezbytné k výživě rostlin – soli fosforu (fosfáty), draslíku a dusíku. Tímto upozornil na ohromná množství živin, které rostliny odnímají půdě každou sezonu. Na základě četných rozborů kulturních plodin odvodil, že chlévská mrva nemůže v dostatečném množství nahradit ztráty způsobené sklizní.