Friedrich Wöhler

31. 7. 1800 - 23. 9. 1882

  • • německý chemik, který prokázal propojenost anorganické chemie s organickou tím, že připravil organickou sloučeninu z anorganických látek
  • • nejprve se věnoval studiu lékařství a získal doktorát
  • • roku 1823 se odebral do Stockholmu, kde strávil rok v laboratoři J. J. Berzelia – od této doby se věnoval chemii
  • • po návratu do Německa se stal učitelem na průmyslové škole v Berlíně, později na škole v Kasselu, roku 1856 byl povolán na univerzitu do Göttingenu, kde působil jako profesor chemie až do své smrti
  • • připravil čistý hliník, yttrium, beryllium a křemík, přispěl svými pokusy k objevu titanu, vanadu, niobu, tantalu a uranu, studoval chemii acetylenu, chinonů a alkaloidů nikotinu a kokainu
  • • spolu s J. von Liebigem, s nímž vychoval mnoho mladých chemiků, je objevitelem izomerie, v roce 1823 společně ukázali, že kyanatan stříbrný a třaskavé stříbro jsou látky stejného složení, avšak úplně odlišných vlastností a zkoumali také benzoylové sloučeniny – jejich společné práce objasnily teorii radikálů a substituce v chemických sloučeninách
  • • v roce 1824 připravil první syntetickou organickou sloučeninu z anorganických látek, šťavelovou kyselinu, a v roce 1828 syntetizoval močovinu – tím byla vyvrácena vitalistická teorie. Jeho syntéza močoviny se stala mezníkem v dějinách organické chemie a otevřela cestu k bližšímu poznání izomerie organických sloučenin – postupně začala mizet dříve nepřekonatelná hranice mezi organickou a anorganickou chemií