pravěk

  • Pravěk je nejdelší období lidských dějin. Začíná vývojem člověka a končí ve chvíli, kdy se na daném území začalo používat písmo obvykle spojené s vytvořením nějaké formy státu. Proto skončil na různých místech světa v různou dobu. Dokud nemůžeme (pravěkou) minulost zkoumat v psané podobě, nazíráme ji podle materiálu, ze kterého si lidé (resp. jejich předchůdci) vyráběli nástroje – doba kamenná, bronzová, železná,…. Vývoj člověka dnešního typu byl ukončen zhruba před 40 000 lety.
  • V pravěku odlišíme následující základní období:
  • Paleolit (starší doba kamenná)
  • Mezolit (střední doba kamenná)
  • Neolit (mladší doba kamenná)
  • Eneolit (doba měděná)
  • Doba bronzová
  • Doba železná