Biochemie

  • Biochemie (fyziologická chemie) jako samostatná moderní věda vznikla počátkem 40. let 19. století. Velký vliv na vývoj biochemie měly práce jednoho z předních průkopníků fyziologie a biochemie výživy, J. von Liebiga, který vysvětlil svou minerální teorii.
  • V 19. století probíhal také několik desetiletí spor o podstatu kvašení, kterého se účastnili někteří význační chemikové, jako např. F. Wöhler, J. J. Berzelius, J. Liebig, L. Pasteur nebo E. Buchner, který nakonec objevil správnou chemickou podstatu kvašení.
  • Chemickou činností živých organismů se ve 2. polovině 19. století zabýval především Francouzský profesor chemie L. Pasteur, který byl jedním z největších předchůdců biochemické revoluce 20. století.
  • Značný význam ve vývoji biochemie v 19. století měl také výzkum fotosyntézy nebo objev a výzkum biologicky velmi významné skupiny látek - nukleových kyselin.
  • Více zde.