Antimon

  • chemická značka: Sb
  • název: - český: Antimon, - anglický: Antimony, - latinský: Stibium
  • původ názvu: Plinius (50 let n. l.) pojmenoval prvek jako stibium, z něhož byla odvozena chemická značka, název antimon je pravděpodobně odvozen od podobnosti srostlých krystalů sulfidu antimonitého s květy (řecky anthemonion – květ, odkvět)
  • doba objevu: : 4 000 – 3 000 let př. n. l.
  • získávání v době objevu: z minerálu antimonitu (sulfid antimonitý) – dříve nazývaný stimmi
  • použití v době objevu: antimonit užívaly ženy jako kosmetický prostředek pro zvýrazňování a zkrášlování obočí, k výrobě líčidel a k přípravě léčebných mastí
  • naleziště v době objevu: Egypt, Čína
  • naleziště v Čechách v době objevu: oblast Příbramska