Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

VZÁJEMNĚ

Projekt VZÁJEMNĚ je zaměřený na meziinstitucionální spolupráci a rozšiřování kompetencí profesionálů (pedagogů, doktorandů, studentů magisterského studia na Katedře výtvarné výchovy PdF MU i externích kurátorů, umělců a lektorů). Základem projektu je síťování, propojení s praxí a zároveň vytvoření modelových edukačních a doprovodných programů k vybraným výstavám. Rozvoj kreativního učení je podpořen přednáškami a workshopy s umělci, edukátory a kurátory zaměřené na současné tendence ve zprostředkování umění spojeného s edukačním obratem.

Program pro podzim 2022:
→   Komentovaná prohlídka výstavy Jana Ambrůze / Andrea Kaňkovská
→   Exkurze do Šarov u Zlína – Jiná krajina / Jan Ambrůz, Radek Horáček
→   Přednáška o Lektorském oddělení Domu umění města Brna / Romana Horáková
→   Přednáška o Dětské galerii Lapidárium v Broumově / Radek Wohlmuth a Pavla Semeráková
→   Přednáška na téma Historické kontexty zprostředkování umění od Lichtwarka po edukační obrat / Radek Horáček
→   Komentovaná prohlídka výstavy V podzemí – Martin Skalický v Galerii Pitevna / Martina Mrázová, Petr Kamenický
→   Komentovaná prohlídka výstavy Nekrologie v Galerii TIC / Zbyněk Baladrán
→   Komentovaná prohlídka výstavy Private Agora – Marek Kvetan ve Strom Art Gallery / Markéta Žáčková
→   Přednáška a workshop na téma Aktuální trendy zprostředkování umění / Ondřej Horák

Řešitelky projektu:
Jana Nedomová, Andrea Kaňkovská

Spolupracující instituce:
Dům umění města Brna, TIC Brno, Strom Art Gallery, Galerie Pitevna, Fait Gallery (LES)

Finanční podpora:


e-galerie
BAW2024