Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

akce
7.11.2022 / 17:00

Komentovaná prohlídka výstavy V podzemí

Komentovaná prohlídka výstavy V podzemí

Srdečně zveme na komentovanou prohlídku výstavy V podzemí za účasti autora Martina Skalického.

Kde: Galerie Pitevna, Komenského nám. 2, Brno
Kdy: v pondělí 7. 11. 2022 v 17 hodin
Výstavou provede kurátorka Martina Mrázová a galerista Petr Kamenický

––––––––––
Akce je součástí projektu Vzájemně (Podpora mezioborových spoluprací mezi profesionály na poli galerijní pedagogiky a zprostředkování umění, institucemi a živou kulturou), který je realizován v rámci Národního plánu obnovy: Podpora projektů kreativního učení, financovaného z prostředků Evropské unie.

Mapa stránekHomepage >   akce >   Komentovaná prohlídka výstavy V podzemí

e-galerie
BAW2024