Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Fenomén kniha

Od roku 1998 do roku 2013 pořádala Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty MU v Brně soutěžní výstavu výtvarných prací studentů vysokých škol nazvanou Fenomén kniha.

Minulé ročníky Fenoménu kniha:
2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2001–2002

Mapa stránekHomepage >   Aktivity katedry >   Fenomén kniha

e-galerie
BAW2024