Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

akce
7.10.2022

Exkurze do Šarov u Zlína

Exkurze do Šarov u Zlína

Srdečně zveme na exkurzi do Šarov u Zlína – Jiná krajina.

Kde: Šarovy u Zlína
Kdy: pátek 7. 10. 2022 od 8 do 17 hodin
Program:
– projížďka / procházka po krajině Šarov se sochařskými a krajinými intervencemi pod záštitou spolku Jiná Krajina, s Janem Ambrůzem a Radkem Horáčkem
– exkurze bude doplněna o výstavu ve veřejném prostoru Prostor Zlín: Anna Hulačová, Tomáš Moravec, Pavla Sceranková, TIMO

––––––––––
Akce je součástí projektu Vzájemně (Podpora mezioborových spoluprací mezi profesionály na poli galerijní pedagogiky a zprostředkování umění, institucemi a živou kulturou), který je realizován v rámci Národního plánu obnovy: Podpora projektů kreativního učení, financovaného z prostředků Evropské unie.

Mapa stránekHomepage >   akce >   Exkurze do Šarov u Zlína

e-galerie
Ella WatermanováBlank Poster / Surreal – Mistake – Grid – Decay / výstupy z předmětu Grafický design, 3. semestr, 2020