Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

akce
10.10.2022 / 16:00

Přednáška o Dětské galerii Lapidárium

Přednáška o Dětské galerii Lapidárium

Srdečně zveme na přednášku o Dětské galerii Lapidarium v Broumově a o spolupráci kurátora a lektora na výstavních projektech.

Kde: Katedra výtvarné výchovy PdF MU, Poříčí 7, učebna 15
Kdy: v pondělí 10. 10. 2022 v 16 hodin
Přednášející:
Mgr. Pavla Semeráková – pracuje ve Vzdělávacím a kulturním centru Klášter Broumov jako lektorka a vedoucí vzdělávacích programů.
Mgr. et Mgr. Radek Wohlmuth – historik umění, nezávislý kurátor a výtvarný kritik.

Galerie Lapidarium se zaměřuje především na dětského návštěvníka a umožňuje nahlédnout přes interaktivní instalace k tradičním uměleckým formám s možností vzájemného ovlivňování a propojování. Děti se tak seznamují experimentální hravou formou se světem umění. Cílem je nejen samotná edukace, ale především vytvoření takového prostředí, které se bude snažit odstranit tradované bariéry a zábrany mezi současným uměním a většinovým divákem.

––––––––––
Akce je součástí projektu Vzájemně (Podpora mezioborových spoluprací mezi profesionály na poli galerijní pedagogiky a zprostředkování umění, institucemi a živou kulturou), který je realizován v rámci Národního plánu obnovy: Podpora projektů kreativního učení, financovaného z prostředků Evropské unie.

Mapa stránekHomepage >   akce >   Přednáška o Dětské galerii Lapidárium

e-galerie
Matěj StarečekBlank Poster / Surreal – Mistake – Grid – Attack / výstupy z předmětu Grafický design, 3. semestr, 2020