Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

akce
19.10.2022 / 16:00

Přednáška Historické kontexty zprostředkování umění

Přednáška Historické kontexty zprostředkování umění

Srdečně zveme na přednášku Historické kontexty zprostředkování umění od Lichtwarka po edukační obrat.

Kde: Katedra výtvarné výchovy PdF MU, Poříčí 7, učebna 5
Kdy: ve středu 19. 10. 2022 v 16 hodin
Přednášející: prof. Radek Horáček

––––––––––
Akce je součástí projektu Vzájemně (Podpora mezioborových spoluprací mezi profesionály na poli galerijní pedagogiky a zprostředkování umění, institucemi a živou kulturou), který je realizován v rámci Národního plánu obnovy: Podpora projektů kreativního učení, financovaného z prostředků Evropské unie.

Mapa stránekHomepage >   akce >   Přednáška Historické kontexty zprostředkování umění

e-galerie
Eliška HrubáBlank Poster / Surreal – Mistake – Grid – Record / výstupy z předmětu Grafický design, 3. semestr, 2020