Project information
Interpretation as a Tool of Art and Gallery Pedagogy (Interpretace)

Výzkum sleduje dvě hlavní linie.
Jedním výzkumným okruhem je analýzu a zpracování archívu a odborného odkazu teoretických konceptů Igora Zhoře pro knihu Výtvarné Brno Igora Zhoře 1957-1997, která bude vydána do konce roku 2024. Výzkum zaměřený na mimořádně významnou osobnost české výtvarné pedagogiky probíhá již třetím rokem, tematika dvou dílčích kapitol bude přepracována do podoby dvou článků pro zahraniční časopisy.
Druhou linií je zaměření na interpretační rámce výtvarné pedagogiky pro knihy Antropologie výtvarné tvorby dětí a dospívajících - "očima imaginace", která bude vydána v r. 2025, a pro elektronickou publikaci Umění se setkávat (vydání 2024). Součástí projektu jsou i konferenční prezentace a výstavy.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.