Project information
Chronic non-communicable disease prevention tools: innovative approaches and tools for assessing child health and obesity risks (PRECOR)

Information

This project doesn't include Faculty of Education. It includes Faculty of Medicine. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
TQ01000275
Project Period
9/2023 - 11/2026
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
Mendel University in Brno
State Institute of Healthcare Prague - Vinohrady

Návrh projektu reaguje na aktuální společenské a ekonomické změny (covid-19, energetické krize aj.), které zprostředkovaně ovlivňují zdraví a životní styl obyvatel. Cílová populace jsou rodiny s dětmi s důrazem na problém obezity a aplikačním záměrem je vytvořit efektivní nástroje prevence.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.