Project information
Revitalizace Ústřední knihovny PdF MUNI

Investor logo
Project Identification
CZ.06.04.04/00/22_002/0001230
Project Period
5/2023 - 4/2025
Investor / Pogramme / Project type
Ministry for Regional Development of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Cílem projektu je revitalizace Ústřední knihovny Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity formou modernizace jejího zastaralého technického vybavení, zvýšení uživatelského komfortu a bezpečnosti návštěvníků úpravou zázemí a snížení energetické náročnosti provozu knihovny výměnou zářivkových systémů osvětlení za LED technologii.
Samotná revitalizace knihovny bude realizována v následujících třech úrovních:
1) Pořízení IT techniky a dalšího technického vybavení (SelfChecky, PC kiosky a knižní skener) v souladu se současnými provozními požadavky knihovny s akcentem na samoobslužnost systémů, které významně urychlí proces odbavení návštěvníků a zlepší přístupnost pro cizojazyčně hovořící návštěvníky a návštěvníky se specifickými potřebami.
2) Úprava a obnova zázemí pro návštěvníky knihovny (obměna lavic, židlí, stolních lamp, lakobelů s popisy a výmalbou vnitřních prostor), které zvýší bezpečnost a hygienické podmínky pro uživatele knihovny.
3) Nahrazení zářivkového systému osvětlení úspornější LED technologií, která sníží energetickou
náročnost provozu knihovny.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.