Project information
Specifics of the needs of the educational and socialization processes in children/adults with disabilities/disadvantages (SNESP)

Projekt cílí na detrminování specifik potřeb edukačních a socializačních procesů dětí a dospělých s postižením nebo znevýhodněním skrze analýzu. Výzkumná práce zohlední biodromální hledisko, aspekty budou sledovány se záměrem docílit coloživotního rozvoje sledovaných osob různého věku. Potřeby budou sledovány perspektivou procesů edukačních a socializačních. Determinování specifik procesů povede k naplnění těchto potřeb na různých úrovních u dětí i dospělých se speciálními vzdělávacími potřebami.

Publications

Total number of publications: 37


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.