Project information
Výzkum kurikula tělesné výchovy a výchovy ke zdraví pro předškolní, mladší a starší školní věk II. (VOČAZ)

Project Identification
MUNI/A/1265/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Cíl projektu spočívá v rozpracování teoretických rámců a výzkumných nástrojů umožňujících empirické zkoumání vybraných proměnných vztahujících se ke kurikulu Tělesné výchovy a Výchovy ke zdraví jako součásti kurikula MŠ a ZŠ. Ke zpracování tématu bude přistoupeno z perspektivy obecné pedagogiky, srovnávací pedagogiky a příslušných oborových didaktik. Východiskem jsou výzkumy začleněných akademických pracovníků MUNI PED a aktuálně zpracovávané závěrečné a disertační práce participujících studentů, kteří se při řešením svých výzkumných problémů věnují tématice vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Řešení projektu je relevantní nejen v rovině základního (teoretického a metodologického) výzkumu, ale také s ohledem na plánované proměny vzdělávání v České republice, které je třeba evaluovat z hlediska různých rovin existence kurikula (zamýšlené, realizované, dosažené). Výsledky projektu mohou být potenciálně využitelné pro rozpracování systému monitoringu implementace a evaluace kurikula předškolního a základního vzdělávání využitelné v rámci probíhajících revizí kurikula v České republice.

Publications

Total number of publications: 8


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.