Project information
Research in foreign language didactics (AKTEV XII)

Projekt bude realizován v rámci doktorského studijního programu Didaktika cizího jazyka a je zaměřen na podporu výzkumu v oblasti učení a vyučování cizích jazyků. Koncepčně navazuje na projekty specifického výzkumu řešené v letech 2011 – 2022 přispívá k vymezování a dalšímu rozvoji metodologie výzkumu v didaktice cizích jazyků, pro který je jedním z charakteristických znaků interdisciplinarita. K hlavním cílům projektu patří získávání nových poznatků v oblasti metodologie teoretického i empirického oborově didaktického výzkumu, rozvoj schopnosti samostatné vědecké práce jeho účastníků společně s rozvojem schopnosti prezentovat výsledky výzkumných šetření odborné veřejnosti na konferencích i v různých publikačních platformách doma i v zahraničí v rámci domácího i zahraničního vědeckého diskurzu. Výsledky projektu budou využitelné pro kontinuální rozvoj oborově specifického výzkumu v oblasti didaktiky cizích jazyků, který reaguje na aktuální trendy nejen v oblasti jazykového vzdělávání, ale i jazykové politiky a edukační lingvistiky.

Publications

Total number of publications: 69


Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.