Supporting didactic competences in the field of civic education: Violence in post-1945 Europe (SV-KOV)

Project Identification
MUNI/A/1346/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Projekt specifického výzkumu je zaměřen na studentské výzkumné aktivity vedoucí ke zpracování a zpřístupnění didaktických materiálů včetně metodik. Tematicky je zaměřen na prozkoumání možností výuky o násilných událostech a konfliktech na území Evropy po roce 1945 (teroristické útoky v 70. letech; válka v bývalé Jugoslávii a pod.). Studující budou pod vedením členů katedry zpracovávat vlastní projekt, ve kterém se zaměří na sběr relevantních dat k vybranému tématu, jež následně didakticky zpracují a vytvoří pilotáží ověřené didaktické materiály směřující k posilování občanských kompetencí. V tomto případě půjde o výstupy naplňující pochopení jinakosti a práce s ní, tolerance, ale také politických změn v Evropě od roku 1945 až po současnost.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.