Project information
VZÁJEMNĚ / Podpora mezioborových spoluprací mezi profesionály na poli galerijní pedagogiky a zprostředkování umění, institucemi a živou kulturou (VZÁJEMNĚ)

Project Identification
0213000055
Project Period
9/2022 - 6/2023
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Culture of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Projekt VZÁJEMNĚ je zaměřený na meziinstitucionální spolupráci a rozšiřování kompetencí profesionálů (pedagogů, doktorandů, studentů magisterského studia na Katedře výtvarné výchovy PdF MU i externích kurátorů, umělců a lektorů). V rámci Centra galerijní pedagogiky a zprostředkování umění vytváříme inovativní formy výuky, založené na mezioborové participaci. Základem projektu je síťování, propojení s praxí a zároveň vytvoření modelových edukačních a doprovodných programů k vybraným výstavám. Rozvoj kreativního učení podpoříme přednáškami a workshopy s umělci, edukátory a kurátory zaměřené na současné tendence ve zprostředkování umění spojeného s edukačním obratem

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.