Project information
Přírodovědné, technické a odborné vzdělávání na základních a středních školách

Project Identification
MUNI/A/1472/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Projekt je zaměřen na výzkum a propojení přírodovědných, technických a odborných oborů ve vzdělávacím procesu na základních a středních školách. Specifickým zaměřením a propojením těchto oblastí můžeme podpořit rozvoj klíčových kompetencí budoucích pedagogů – studentů (VŠ) a žáků (G, SOŠ, ZŠ). Cílem projektu je na základě rešerší, projektových návrhů a empirických výzkumů posoudit a navrhnout opatření k dalšímu rozvoji zmíněných klíčových kompetencí budoucích pedagogů, studentů a žáků. V rámci projektu budou podporovány studentské zájmové projekty, diplomové a disertační práce. Vzniklé články, projekty a publikace podpoří trendy v jednotlivých oborech i jejich propojování jako celku.

Publications

Total number of publications: 26


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.