Sociální rozměr edukace v kontextu každodenního vědění aktérů

Project Identification
MUNI/A/1511/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Cílem projektu je podpořit u magisterských a doktorských studentů KSoP (i participujících akademiků) metodologické dovednosti, spojené s analýzou edukačních jevů z perspektivy každodenního vědění aktérů. Teoretickým východiskem je konstruktivistické pojetí popisu sociální reality podle autorů Bergera, Luckmanna, Schütze. Projekt je složený z didaktické a výzkumné části. V didaktické části je cílem realizovat tři metodologické workshopy pro jmenované studenty s předpokladem navýšení metodologických dovedností studentů, které využijí ve svých výzkumech (závěrečné práce, studie do odborných časopisů). Ve výzkumné části je cílem realizovat výzkumné analýzy edukačních jevů a prezentovat tyto výsledky formou ústní (výstup na pedagogické konferenci) a písemnou (kolektivní monografie, případně studie v odborném časopisu).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.