Nenásilná komunikace ve výuce didaktiky českého jazyka

Project Identification
OTVŘ-4115711570
Project Period
1/2022 - 6/2023
Investor / Pogramme / Project type
Other - National
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Tento grantový záměr reaguje na Otevřenou výzvu, kterou nabízí iniciativa Otevřeno (https://otevreno.org). V rámci grantu se zaměřím na inovaci výuky didaktiky ČJ pro bc student(k)y (CJp033). Jádrem inovace je nenásilná komunikace a její začlenění do výuky češtiny. Výstupem z grantu jsou mj. 2-3 příspěvky na konferenci. Ke spolupráci jsem pozval mj. profesora Tomáše Janíka (3 konzultace) či doc. Štěpáníka (také 3 konzultace). Krom studentů PdF má tato inovace dílčí dopad rovněž na žáky ZŠ Gaudi a také na podobu připravované řady učebnic pro SPN.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  5 – Gender equality Sustainable Development Goal No.  10 – Reduced inequalities Sustainable Development Goal No.  16 – Peace, justice and strong institutions Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.