Project information
Rozvoj lidských zdrojů a dalších strategických oblastí pro podporu výzkumu na MU (HR4MUII)

Investor logo
Project Identification
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703 (kod CEP: EF18_054/0014703)
Project Period
1/2020 - 4/2023
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Rector's Office
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Arts
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Social Studies
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Science
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Education
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Sports Studies
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Economics and Administration
Other MU Faculty/Unit
Technology Transfer Office
Other MU Faculty/Unit
Institute of Computer Science

Cílem projektu „Rozvoj lidských zdrojů a dalších strategických oblastí pro podporu výzkumu na MU“ (HR4MUII) je vytvořit prostředí otevřené pro příchod a dlouhodobé působení špičkových domácích i zahraničních vědeckých pracovníků na Masarykově univerzitě. Projektové aktivity reagují na slabé stránky, které byly identifikovány ve SWOT analýze vědecko-výzkumných činností na MU. Projekt je plně v souladu se strategiemi na univerzitní, regionální, národní i evropské úrovni.

Realizací projektu dojde k nastavení strategického řízení v souladu se standardy definovanými Evropskou chartou pro výzkumné pracovníky a Kodexem chování pro přijímání výzkumných pracovníků, a to na více než polovině fakult MU, které se rozhodly významně posílit své politiky lidských zdrojů. Tomu bude odpovídat komplexní systém rozvoje a vzdělávání vědeckých i nevědeckých pracovníků, který přispěje ke konkurenceschopnosti výzkumné organizace na globálním vědeckém pracovním trhu.

Na celouniverzitní úrovni bude rozvinut systém transferu technologií dle nejnovějších trendů, bude vytvořena jasná politika otevřeného přístupu k vědeckým informací a dojde k posílení vnímání univerzity jako vědecké instituce skrze rozvoj popularizace vědy.

Všechny aktivity přirozené navazují na projekt HR4MU a rozvíjí oblasti, které dosud nebyly na univerzitě komplexně řešeny.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  5 – Gender equality

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.