Project information
Prevence rizikového chování u adolescentů v programech speciálního školství

Project Identification
PRCH-IP-0095/2019
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Příčiny rizikového chování a rozsah užívání návykových látek nejsou dostatečně zmapovány a analyzovány u vulnerabilních adolescentů v preventivních a léčebných programech speciálního školství - institucionální výchovné péče. Z praxe a předběžných studií vyplývá velký nárůst rozsahu užívání návykových látek, rizikové citové vazby, traumat, pokusů o sebevraždu u těchto adolescentů v ÚV a OV. Jedná se o vysoce vulnerabilní skupinu adolescentů, která není zařazena do celoprevalenčních studií v ČR (např. ESPAD). Tyto data nejsou nikým systémově zmapována a vyhodnocována u této cílové skupiny v programech speciálním školství ústavní a ochrané výchovy.
Projekt je zaměřen na výzkum příčin a souvislostí rizikového chování, evaluaci dat a rámcového zmapování indikované prevence v preventivních a léčebných programech institucionální výchovné péče speciálního školství. Na základě sběru dat a poznatků ze získaných a vyhodnocených informací, bude navazovat evaluace vybraných oblastí rizikového chování z perspektivy speciálního školství, duševního zdraví a adiktologie. Budou navržena opatření na vyprofilování pobytových programů na základě potřeb cílové skupiny. V projektu bude rámcově zmapováno využívání intervencí indikované prevence a přesahy do terapie v programech s léčebným režimem. Na základě poznatků budou navrženy systémové doporučení a poznatky budou prezentovány v odborné praxi. Bude následovat pokračování rozpracování poznatků a navržení podpůrné metodické brožury v oblasti indikované prevence s přesahem do terapie u vysoce vulnerabilních jedinců v léčebných programech ÚV a OV v následném projektu. Tento projekt se snaží vyplnit chybějící možnosti výzkumu a evaluace dat a zlepšit kvalitu péče v programech institucionální výchovné péče. Poznatky by měly sloužit k implementaci do praxe, publikování a také k podkladům MŠMT i dalších institucí.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.