Project information
Jazyková a literární komunikace

Project Identification
MUNI/A/0845/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Cílem projektu je zkoumání specifik jazykové a literární komunikace ve vybraných oblastech týkajících se zvláště literárního textu jako nástroje komunikace, interpretace literárního textu, specifičnosti komunikace divadelního diváka s dramatickým dílem, komunikace a čtenářské gramotnosti. Ke zpracovávaným tématům je přistupováno z pohledu lingvistiky a literární vědy, oborové didaktiky českého jazyka a literatury a obecné pedagogiky. Východisky projektu jsou aktuálně rozpracované disertační práce studentů doktorských studijních programů Filologie, obor Jazyková a literární komunikace a Pedagogika, obor Pedagogika. Výsledky projektu mohou být využity ke zpřesnění obrazu literární komunikace na ose dětský recipient, nedospělý autor, proměny vypravěčského subjektu a strukturního adresáta a k rozpracování systému výzkumu a evaluace čtenářství a čtenářské gramotnosti v České republice.

Publications

Total number of publications: 15


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.