Project information
Aktev VII. (Aktev VII.)

Project Identification
MUNI/A/0881/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Projekt je koncipován jako podpora výzkumu v oblasti učení a vyučování cizích jazyků a bude realizován v rámci doktorského studijního oboru Didaktika cizího jazyka. Koncepčně navazuje na výstupy projektů specifického výzkumu řešených v letech 2011 - 2017, dále rozvíjí vybraná výzkumná témata didaktiky cizích jazyků a doplňuje jejich paletu o témata nová, která reagují na aktuální trendy nejen v oblasti jazykového vzdělávání, ale i jazykové politiky a edukační lingvistiky. V rámci řešení projektu bude podporován rozvoj následujících kompetencí a schopnosti studentů daného doktorského studijního oboru: (1) vlastní metodologické kompetence, (2) schopnost získávat nové poznatky v oblasti metodologie teoretického i empirického oborově didaktického výzkumu v rámci domácích i mezinárodních vědeckých setkání a krátkodobých stáží, (3) schopnost prezentovat výsledky výzkumných šetření odborné veřejnosti na konferencích i v různých veřejných publikačních platformách doma i v zahraničí a (4) schopnost samostatné vědecké práce a rozvoj schopnosti vědeckého psaní. Výsledky projektu budou využitelné pro další rozvoj oborově specifického výzkumu v oblasti didaktiky cizích jazyků.

Publications

Total number of publications: 84


Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.