An Introduction to Narratology

Project Identification
MUNI/FR/1094/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Záměrem projektu je rozšířit základní nabídku literárněvědně orientovaných předmětů vyučovaných na MU v anglickém jazyce zavedením předmětu An Introduction to Narratology (Úvod do naratologie). Cílem projektu je 1. vytvoření a realizace nového jednosemestrového kurzu (od podzimu 2018), 2. vytvoření studijních materiálů (powerpointové prezentace na jednotlivé hodiny, antologie textů a česko-anglického slovníku naratologických pojmů), ale také 3. vytvoření e-learningnové podpory kurzu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.