Project information
Education in Diverse Society (EDUinDS)

Project Identification
MUNI/FR/1099/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Cílem projektu je 1) vytvořit studijní materiály v angličtině, které budou reflektovat potřeby otevřeného vzdělávání směrem k diverzitě (kulturní, jazykové, náboženské, genderové, socioekonomické, atd) a internacionalizaci. 2) Přizvat k tvorbě sylabů odborníky z University of Minnesota (UMN).3) Pilotovat možnosti online výuky se studenty ze zahraničí. Cílem projektu je vytvořit na pedagogické fakultě platformu, která bude propojovat domácí studenty, Erasmus studenty a studenty a vyučující z UMN.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.