Project information
Towards gender sensitive education

Investor logo
Project Identification
2017-1-CZ01-KA201-035485
Project Period
9/2017 - 11/2020
Investor / Pogramme / Project type
European Union
MU Faculty or unit
Faculty of Education
Cooperating Organization
Eötvös Loránd University

Tříletý projekt Towards gender sensitive education je strategickým partnerstvím tří neziskových organizací (Genderové informační centrum Nora, Maďarská ženská lobby, rakouská Asociace pro rozvoj feministického vzdělávání a výukových metod) a dvou univerzit (Masarykova univerzita, Univerzita Eötvöse Loránda), jehož cílem je zlepšení genderové citlivosti učitelů a učitelek a studentů a studentek pedagogických fakult. Z dostupných výzkumných studií vyplývá, že školní prostřední má vliv na reprodukci genderových stereotypů a že učitelé a učitelky k chlapcům a dívkám přistupují rozdílně nikoliv na základě individuálních odlišností jednotlivých žáků a žákyň, ale na základě genderových stereotypů přisuzovaných obecně dívkám a chlapcům. Tento přístup má vliv na další aspirace žáků a žákyň a podílí na se na udržování nerovnosti mužů a žen ve společnosti. V rámci projektu bude vyvinuta a odzkoušena metodologie školení genderově citlivého vzdělávání. Konkrétně vzniknou dva třiceti hodinové kurzy, jeden určený učitelům a učitelkám z praxe, druhý pro studenty a studentky pedagogických fakult. Součástí kurzů budou materiály využitelných přímo ve výuce. Kurzy umožní učitelům/kám a studentům/kám rozpoznat jejich vlastní předsudky a to, jak se projevují v jejich přístupu k žákům a žákyním. Vývoj kurzu bude založen na menším etnografickém výzkumu ve školách, focusních skupinách s učiteli a učitelkami a na analýze vzdělávacích politik zapojených zemí.

Publications

Total number of publications: 8


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.