Project information
Quality Inclusive Education of Learners with Special Educational Needs in Primary and Secondary Schools (Kvalita v inkluzi žáků se SVP)

Investor logo
Project Identification
CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004872
Project Period
9/2017 - 11/2020
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Sports Studies
Other MU Faculty/Unit
Support Centre for Students with Special Needs
Cooperating Organization
Janáček Academy of Music and Dramatic Arts in Brno
Sdružení Práh

Cílem projektu je realizace kvalitního inkluzivního vzdělávání žáků se SVP na základní škole. Naučit pedagogy zacházet s diverzitou žáků v inkluzivní třídě. Vypracovat koncept pro inkluzivní vyučování s podporou zahraničních zkušeností. Zasíťovat školy, podpořit zkušeností dobré praxe. Zaměřit se na podporu žáků se SVP při vstupu na trh práce, zpřístupnit vzdělávání s využitím pohybových volnočasových aktivit. Podpořit inkluzivní vzdělávání osvětovými aktivitami určenými pro veřejnost.

Publications

Total number of publications: 8


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.