Čtenářství a rozvíjení čtenářské gramotnosti v kontextu jazykové a literární komunikace

Project Identification
MUNI/A/1084/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Cílem projektu je rozpracování a upřesnění výzkumných nástrojů umožňujících empirické zkoumání úrovně čtenářské gramotnosti a čtenářství žáků základních škol v kontextu jazykové a literární komunikace a provedení výzkumného šetření vztahujícího se k uvedeným oblastem zkoumání. Ke zpracovávaným tématům je přistupováno z pohledu oborové didaktiky českého jazyka a literatury, obecné pedagogiky, lingvistiky a literární vědy. Východisky projektu jsou aktuálně rozpracované disertační práce studentů doktorského studijního programu Pedagogika, obor Pedagogika, diplomové práce studentů magisterského studijního programu Učitelství pro základní školy, obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy a bakalářské práce studentů programu Specializace v pedagogice, obor Pedagogické asistenství českého jazyka a literatury pro základní školy, které jsou realizovány na Pedagogické fakultě MU. Výsledky projektu mohou být využity k rozpracování systému výzkumu a evaluace čtenářství a čtenářské gramotnosti v České republice.

Publications

Total number of publications: 17


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.