Audit farmakorezistentních epilepsií: selekce kandidátů a správná indikace epileptochirurgické a dietní terapie

Information

This project doesn't include Faculty of Education. It includes Faculty of Medicine. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
MUNI/A/1356/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Navzdory narůstajícímu počtu nových antiepileptik, je farmakologická léčba dětských epilepsií efektivní, tzn. vede k dlouhodobému potlačení epileptických záchvatů, přibližně v 70-80% případů. O zbývajících 20-30% hovoříme jako o epilepsiích farmakorezistentních. Farmakorezistence je dle aktuálně platného konsensu definována jako selhání dvou dobře tolerovaných a vhodně zvolených antiepileptik (1). Jsou-li kritéria farmakorezistence splněna, mají být vždy zváženy nefarmakologické možnosti terapie - v první řadě resekční epileptochirurgický výkon, v druhé řadě stimulace nervus vagus (VNS) nebo ketogenní dieta (KD). Na včasnou indikaci nefarmakologických postupů (zejm. resekčních výkonů s kurativním záměrem) je dnes kladen velký důraz, přesto se mnoho pacientů dostává do epileptologických center pozdě, popř. o zmíněných možnostech léčby vůbec nevědí. Primárním cílem našeho projektu je proto vyhledání vhodných kandidátů nefarmakologické léčby, individualizovaná edukace těchto pacientů (resp. rodičů) o benefitech výše pospaných postupů a následně jejich realizace.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.